Přivítání

Vítejte v Loukově!
Dojděte, přijeďte na kole, pozorujte, naslouchejte, dotkněte se, zamyslete se, zažijte a nadýchejte se přírody a atmosféry místa. Prosím buďte ohleduplní k okolí a příroda Vám vaši cilivost bohatě vrátí. Přejeme Vám krásný den v Loukově a jeho okolí.
...jeho přátelé :-)

Fotografie původního Loukovského statku (šedesátá léta 20. století?)

Po dvou letech poslouchání slibůLoukov_statek_60Leta_developed a hledání starých fotografií mě udělala radost historická fotka původního statku. Proč jen jsou pamětníci tak neochotní mluvit o místní historii?

Pokud má někdo z Vás k dispozici zajímavé materiály o Loukově u Dolního města, rád je ocením. Informace prosím zasílejte na email: info {zavináč} welleco.cz

Přívětivý den v krásné české Vrchovině:-)

P.S. Kéž by se na Vysočinu opět vrátila svoboda podnikání a rozvíjela se místní hospodářství a živnosti! Kam až budu v příštích letech místní lidé dojíždět za prací?

Nová náves v Dolním Městě

Zajímavý článek o nové návsi v Dolním Městě (z r. 2006) pod kterou Loukov spadá vyšel v časopisu Stavba 1/09. Článek k tomuto tématu je také na portálu eArch.

Historie

Osada Loukov je jednou z nejstarších v oblasti Melechova. Jádrem osídlení je gotický kostel zasvěcený svaté Markétě mučednici s přilehlým hřbitovem (1354). Loukov tvořil ve středověku samostatný malý statek, jehož majitelé byli zároveň patrony kostela.

V roce 1307 je uváděn Naček z Lúkého a jeho syn Václav z Lúké. Roku 1636 dostal se Loukov darem Jaroslavovi Sezimovi Rašínovi z Ryzemburka, r. 1764 koupil jej od rytíře Karla ze Stimsberka Karel říš. hrabě z Palmu, načež r. 1798 spojen s panstvím lipnickým. Po r. 1623 fara zanikla. (Otto, 1.1.1908) Původní Dvůr Loukov byl v roce 1870 pronajat Antonínu Novákovi z Lipnice. Po pozemkové reformě, byl prodán PÚ obci Dolní město. Obec následně dvůr s pozemky prodala A. Novákovi. V roce 1948 byl velkostatek znárodněn a přešel na JZD Meziklasí. V padesátých letech byli manželé Miroslav a Helena Novákovi donuceni se vystěhovat do dvou místností nevytopitelného vlhkého bytu v Křivsoudově. V Loukově družstvo založilo vepřín. Již velmi zdevastované budovy panského dvora byly v roce 1982 zbourány.

Mapa_sk_loukov_detailMapa: Císařský otisk stabilního katastru z roku 1838 - copyright © 2005 Zeměměřický úřad

 

Kdo byla sv. Markéta?

13.7. - Jméno Markéta pochází z orientu, kde znamená perlu. Přestože se má za to, že byla osoba svaté Markéty vymyšlena, stala se jednou z nejoblíbenějších světic středověku.

Údajně byla dcerou pohanského kněze, která vyznávala křesťanství. Kvůli vyznání ji otec zavrhl a svatá Markéta byla nucena odejít do hor, kde se živila pasením dobytka. Její nápadník, kterého odmítla, ji udal jako křesťanku. Za to byla mučena, rány se jí ale vždy zacelily. Někdy kolem roku 275 n.l. byla sťata mečem. Těsně před smrtí slíbila, že těhotným ženám, které se k ní budou modlit, zajistí aby jejich děti přišly na svět v pořádku. Dále tomu, kdo prý postaví na její počest kostel nebo bude zapalovat svíce, budou všechna přání splněna. Svatá Markéta je patronkou těhotných žen, rolníků a pastýřů. Často bývá zobrazena se zabitým drakem, což má symbolizovat vítězství dobra nad zlem.

Kostel sv. Markéty

Jádrem osídlení Loukova vždy byl dvůr a kostel.

Kostel_sv_Markety_20081025s 

Kostel sv. Markéty je pozoruhodnou ukázkou venkovského gotického chrámu z počátku 14. století. Ve druhé polovině 17. století byla přistavěna čtvercová věž s barokní kopulí. V roce 1941 byly objeveny v kostele nástěnné malby s náboženskými motivy z konce 14. století. Na severní stěně lodi pod kruchtou se nachází malý devoční obraz sv. Matěje, o kus dál směrem na východ rozsáhlý obraz sv. Kryštofa a fragment s námětem Oplakávání Krista. Východní stěnu lodi při vítězném oblouku pokrývá na evangelijní straně několik nad sebe řazených pásů s výjevy Ukřižování, Poslední večeře Páně, Piety a Oběti Kaina a Ábela. Na epištolní straně je vymalována rozměrná scéna s výjevem Umučení deseti tisíc rytířů a nad ní Boj sv. Jiří s drakem. Severní stěnu presbyteria zdobí překrásný výjev Bolestného Krista s Arma Christi (nástroji umučení). Na zbytku severní a na jižní stěně se rozvíjejí scény z legendy titulární světice sv. Markéty. Obklopen je hřbitovem s původní ohradní zdí, krytou žulovými plotnami místní provenience. V roce 2008 zde byly dokončeny významné fáze rekonstrukce – fasády a střech. Kostel je zapsaný ve státním seznamu nemovitých kulturních památek ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči č. rej. 29533/6-138.
Další informace najdete také na stránkách občanského sdružení "Přátelé podlipnických kostelů".

Loukov u Dolního Města na Vysočině

Osada Loukov se nachází v oblasti nedotčené přírody, obklopená lesy a historickou kulturní krajinou na území přírodního parku Melechov na severozápadě Vysočiny.

Jádrem osídlení osady Loukov vždy býval poplužní dvůr a kostelík. Někdejší ves zanikla, v současné době je zde pouze několik osamělých stavení s dominantou tvořenou kostelem svaté Markéty. Západním směrem od kostela je urovnaný terén v místě barokního poplužního dvora, jehož zbytky byly odstraněny bez dokumentace. Několik desítek metrů východně se nachází nový hřbitov z počátku 20. století. První písemné doklady o vesnici pocházejí z roku 1352, kdy je v rejstřících papežských desátků zároveň prvně zmíněn i farní kostel. Fara tehdy patřila k děkanátu Červená Řečice. Po třicetileté válce byl chrám přifařen k Humpolci a později k Lipnici nad Sázavou; k lipnickému velkostatku byl později v 18. století připojen i loukovský statek. Již velmi zdevastované budovy dvora byly zbourány snad v roce 1982...  Zajímavé je, že v místě nenajdete skoro žádné zbytky stavebních materiálů - jen ty největší kvádry zůstaly zahrabány do jemné sutě a zarostly.

Pohled na kostelík přes rybníček

2008-10-25-Pohled-pres-rybnik-16x10

Ekostránky

 • Centrum Veronica Hostětín
  Posláním Centra Veronica je ukazovat na praktických příkladech, realizovaných projektech a výsledcích jejich monitorování, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím spolu s ohleduplným hospodařením může ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.
 • .: Sluňákov :.
  Centrum ekologických aktivit města Olomouce
 • Ekozahrady, permakultura, přírodní styl
  moc zajímavé a poučné čtení k zamyšlení :-) Ne vždy se vším se dá 100% souhlasit, ale za přečtení to móc stojí.
 • Big Green Purse
  Velký zelený měšec od zelené dámy :-) Rady jak nakupovat a pomáhat planetě a přitom si nenechat vymývat mozek zeleným marketingem.